Kontakt

Funktion

Namn

Telefon

Styrelsen

Emailadress

styrelsen@lillebybk.org

Ordförande

Markus Waser

0705-208341

Vice ordförande

Jörgen Karlsson

0704-401088

Kassör

Erika Mandorf

0730-646900

Sekreterare

Fredrik Hellsing

0734-350024

Ordinarie ledamot

Lennart Heikenberg

0708-263426

Suppleant

Anders Rasmusson

0708-699055

Suppleant

Peter Kindgren

0765-218504

Hamnkapten

Sven Johansson

0705-925302

Vaktansvarig

Vakant

 

Verkstadsansvarig

Sven-Olof Johannesson

0733-558233

Verkstadsansvarig

Jonas Forsström

0765-537895

Verkstadsansvarig

Rune Persson

0708-872939

Kran & Miljö

Håkan Andersson

0705-103260

Kran & Miljö

Christer Tenggren

0706-569090

Kran & Miljö

Erik Forsberg

031-256688

Kran & Miljö

Sten Nilsson

0733-624970

Valberedning

Ola Liander

0706-419200

Valberedning

Lennart Fransson

0725-262778

Revisor - ordinarie ledamot

Ingemar Olsson

0706-649114

Revisor - ordinarie ledamot

Katrin Caverin

0707-809000

Revisor - suppleant

Kenneth Ohlsson

0705-622714

Fastighetsansvarig

Sören Hellmark

0704-965348

Markområdesansvarig

Vakant

Bryggombud

Brygga

Telefon

Sune Nilsson

A

0707-427238

Sten Nilsson

A

0733-624970

Andreas Flood

B

0739-865424

Peter Engman

C

0705-621366

Lennart Heikenberg

C

0708-263426

Kåre Köllersen

D

031-514613

Kenth Fogelqvist

D

0736-106864

Arwo Rikrand

E

0705-783956

Tony Blom

F

0708-574387

Kontaktuppgifter till styrelsen för vanliga postförsändelser


Lilleby Båtklubb

c/o Jan Thorshag

Fågleviks fjällväg 19

423 53 Torslanda