Rampen

RAMPEN


Rampen i vår hamn är till för oss alla som vill använda denna.
Även de som INTE är medlemmar i hamnen, kan använda denna mot en skälig ersättning. Denna ersättning går till det gemensamma i hamnen.

Det är OK att du som medlem hjälper en kompis som INTE är
medlem med sjösättning.
MEN, denna ICKE medlem, skall erlägga den skäliga ersättningen som vi begär för rampens utnyttjande.

Det är INTE meningen att vi-du-jag, skall stå för kostnader för t.ex slitage, som utomstående åstadkommer i vår hamn.

En QR kod kommer att sitta på bommen till rampen som går att använda för detta ändamål. Kostnad för detta utnyttjande är 200 kr.


Kran & Miljö
24 02 22