blastring

Information angående blästring av båtar i hamnen


Det är inte tillåtet att blästra båtar i Lilleby Hamn. Vi föreslår att du som vill

blästra din båt kör iväg den till ett företag som kan garantera att det blir

riktigt gjort utan att påverka miljö eller båtgrannar.


Lilleby Hamn, 2017-10-25

Ordförandena för LBK, VBK och SBK 


Lilleby hamn

"tre klubbar - en gemenskap"