Sjosattning

Sjösättning 2020

kl 9:00-15:00


Lördag 25 April Peter Granberg, Jonas Forsström, Bertil Tanemar

Söndag 26 April INGEN SJÖSÄTTNING


Lördag 2 Maj Lennart Landström, Thomas Kranz, Thomas Malmqvist

Söndag 3 Maj INGEN SJÖSÄTTNING


Lördag 9 Maj Håkan Johansson, Reine Eliasson, Jan-Åke Jansson
Söndag 10 Maj Morgan Lärnros, Jan Jonsson, Mats Hägg


Lördag 16 Maj Sten Nilsson, Daniel Aronsson, Reine Andrinsson
Söndag 17 Maj Benny Nyberg, Sture Karlsson, Janne Wennerlöf


Lördag 23 Maj Henrik Peterse’n, Christer Johansson, Ernst Olausson
Söndag 24 Maj Markus Waser, Martin Eriksson, Emil Eriksson


Lördag 30 Maj Fredrik Wennergren, Jessica Johansson, Robert
Landström
Söndag 31 Maj Harald Andre’n, Benny Svensson, Klas Berntsson

 


 

Upptagning sker mellan 09.00 - 15.00 med undantag för när det blåser för mycket.

 

Det är ALLTID kranförarna som avgör om det är säkert att lyfta eller ej.

 

För ICKE medlemmar gäller:

 

Slipen: 200 kr

Kranen: 400 kr

 

Kran & Miljö

Krister Bodahl, Christer Johansson