Kranförarnas uppgifter

Kranförarnas uppgifter

 • Spärra av området runt kranen (Försäkringskrav).
 • Häng upp tavlan med könummer för lyft i kranen.

 • Informera om aktuella priser gällande kranlyft/slipavgift för icke-
  medlemmar

 • Starta ALLTID reningsverket vid avspolning.

 • Använd NYKAB-bockarna vid avspolning av båtar.

 • Rengör ALLTID filterduken under brunnsgallret på spolplattan
  efter avspolning av båtar. Spola inte ner snäckor i brunnen som
  skall samlas upp och läggas i lockförsett kärl placerat vid spol -
  platsen.

 • Skiv in antal lyft och avspolningar i LOGGBOKEN.

  Försök att alltid vara 3 personer i varje lyftgrupp. En av dessa
  personer kör dragbilen för att minimera antalet chaufförer.

  Arbetstiden är mellan 09,00 och 15,00, kan variera vid otjänlig
  väderlek t.ex vid kraftig blåst. MEN någon bör vara kvar en
  längre tid, för att ev bistå båtägare t.ex vid rampen eller
  spolplattan.

  Kranförarkurser finns för de som ännu inte har gått denna.

  Försök att parkera kranen efter avslutat arbete så att den pekar mot
  öster (för att minska risken för rostangrepp).


  Lilleby Båtklubb 0793-486084