Lilleby hamn - Hem

Lilleby hamn är belägen i Torslanda strax nordväst om Göteborg, i höjd med Björkös norra udde och mittemellan

Göteborgs hamn och Marstrand. Hamnen består av 3 båtklubbar som tillsammans  arbetar ideellt för att få ett

njutbart och härligt båtliv för alla 241 medlemmar.


Miljön är naturligtvis viktig för både oss och våra framtida generationer och klubbarna samarbetar därför med

Göteborgs miljöförvaltning för att den påverkan vi har på miljön ska bli så liten som möjligt.


För att komma i kontakt med oss eller för mer information, klicka på länkarna ovan.