Lilleby hamn - Hem

Lilleby hamn

"tre klubbar - en gemenskap"

OBS! Viktig info angående elen i hamnen.

Nu är det dags för service på elnätet.
Under arbetet behöver vi stänga av elen hos dig på Lilleby Hamnväg 10.
Vi gör servicen för att din leverans av el ska bli ännu bättre och säkrare.
Tid: fredag 21 maj 2021, kl 09.00-13.00
 
OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.
 
Med vänlig hälsning
Göteborg Energi elnät
Tel 031-626262
goteborgenergi.se/avbrottsinfo

Lilleby hamn är belägen i Torslanda strax nordväst om Göteborg, i höjd med Björkös norra udde och mittemellan

Göteborgs hamn och Marstrand. Hamnen består av 3 båtklubbar som tillsammans  arbetar ideellt för att få ett

njutbart och härligt båtliv för alla 241 medlemmar.


Miljön är naturligtvis viktig för både oss och våra framtida generationer och klubbarna samarbetar därför med

Göteborgs miljöförvaltning för att den påverkan vi har på miljön ska bli så liten som möjligt.


För att komma i kontakt med oss eller för mer information, klicka på länkarna ovan.