kontakta_oss

Funktion

Namn

Telefon

Styrelsen

Emailadress

Ordförande

Jörgen Karlsson

0704-401088

Vice ordförande

Pierre Svensson

0702-349940

Kassör

Jan Thorshag

0705-494490

Sekreterare

Peter Kindgren

0765-218504

Ordinarie ledamot

Joacim Skatt

0702-631515

Suppleant

Anders Berg

0739-022223

Suppleant

Fredrik Wennergren

0733-727227

Hamnkapten

Jörgen Karlsson

0704-401088

Vaktansvarig

Andreas Flood

0733-631429

Verkstadsansvarig

Joacim Skatt

0702-631515

Verkstadsansvarig

Johan Lind


Verkstadsansvarig

Vakant


Kran & Miljö

Håkan Andersson

0705-103260

Kran & Miljö

Christer Tenggren

0706-569090

Kran & Miljö

Robert Landström

031-256688

Kran & Miljö

Sten Nilsson

0733-624970

Valberedning

Bertil Tanemar

0704-401088

Valberedning

Bodil Malmqvist

Valberedning,suppleant

Linn Loft


Brandtillsyn

Christer Johansson


Revisor - ordinarie ledamot

Kenneth Ohlsson

0733-873899

Revisor - suppleant

Katrin Caverin

0707-809000

Fastighetsansvarig

Sören Hellmark

0704-965348

Markområdesansvarig

Sven Johansson
Bryggombud

Brygga

Telefon

Sune Nilsson

A

0707-427238

Sten Nilsson

A

0733-624970

Andreas Flood

B

0739-865424

Peter Engman

C

0705-621366

Lennart Heikenberg

C

0708-263426

Kåre Köllersen

D

031-514613

Kenth Fogelqvist

D

0736-106864

Arwo Rikrand

E

0705-783956

Tony Blom

F

0708-574387

Kontaktuppgifter till styrelsen för vanliga postförsändelser


Lilleby Båtklubb

c/o Jan Thorshag

Fågleviks fjällväg 19

423 53 Torslanda


Nytt telefonnummer till klubbstugan:

0793-48 60 84