Index

Nästa arbetsdag lördag 20 april kl 10:00


Saker som behöver göras:


* Samla skräp strandlinje allmänt

* Vattenslangar, hänga ut

*Kolla hängrännor/rensa

*Städa babord

*Rensa ogräs

*Strömbildare upptag

*Köra iväg skräp o skrot

*Fixa Trappa utanför vaktstugan

*Fönstret, vaktstugan byts ut inkl fodret.

*Sätta nya brädor i framkant på bodarna på grusplanen

*Stegen till badbryggan ska i.

* Måla Fyren

* Elbox ute på a-bryggan byte av fästplatta

* Byte ut skyltar på respektive brygga


Det bjuds på enklare förtäring och dricka som vanligt.

Välkomna!


Kalender 2024

 

12 mars 

Årsmöte 18:30 Torslandaskolan. 


20 april

10:00 Arbetsdag.


 21 april

Sjösättning startar.


26 maj

Sista sjösättning


? september

Första upptagning

(se under Upptagning för övriga dagar)


21 september

Arbetsdag. Startar kl 10:00.


? okt

Sista upptagning

Vi vill också be alla att tänka på att spara el i höst/vinter/vår då elpriset är och kommer vara väldigt högt.

Tex kan vi alla hjälpas åt att inte skruva upp värmen i vaktstugan, verkstaden samt andra lokaler för mycket.

Det är också viktigt att vi inte har värmare i båtarna anslutna.

Pga av det höga elpriset kan detta bli en mycket stor utgift som kan innebära höjd avgift för oss alla.

Så låt oss alla hjälpas åt att tänka på detta!

Underhåll av y-bommarna

Tips angående underhåll av y-bommarna, gå till Y-bommar.

Till nästa arbetsdag


Välkomna med förslag på åtgärder.