Index

Årsmöte Lilleby Båtklubb 2024


Lilleby Båtklubb hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte tisdag 12 mars 2024 kl 18:30 i Torslandaskolan högstadium.


Möjlighet att teckna sig för vakt som vanligt från kl 18:00.


Information om ekonomi, budget och motioner kommer senast 3 veckor innan mötet via mejl, om vi har godkänd mejladress eller annars via brev.


Torslanda 2024-01-30

Styrelsen i LBK

Arbetsdag lördag 23 sep kl 10:00

Dagens uppgifter:


* Badbryggan - Ta upp brygga samt badstege

* Se över bomfendrar - Mtrl i Babord

* Kolla hängrännor/rensa

* Rensa ogräs både där nere och däruppe

* Strömbildare lägga i - Sören brukar alltid fixa detta

* Inspektera D-bryggan längst ut - den haltar

* Ta bort buskage vid vaktstugan

* Köra bort skräp med kärra - bra om någon medlem har kärra med sig

* Fylla grus i hålor - Markus beställa grus

* Fylla i hål i början av F-brygga


Lättare förtäring serveras när vi är klara ca kl 12

Välkomna!


OBS! Upptagning är tidigarelagt en vecka i år.

(se under Upptagning)


Kalender 2024

 

12 mars 

Årsmöte 18:30 Torslandaskolan. 


20 april

10:00 Arbetsdag.


 ? april

Sjösättning startar.


 ? maj

Sista sjösättning


? september

Första upptagning

(se under Upptagning för övriga dagar)


21 september

Arbetsdag. Startar kl 10:00.


? okt

Sista upptagning

Vi vill också be alla att tänka på att spara el i höst/vinter/vår då elpriset är och kommer vara väldigt högt.

Tex kan vi alla hjälpas åt att inte skruva upp värmen i vaktstugan, verkstaden samt andra lokaler för mycket.

Det är också viktigt att vi inte har värmare i båtarna anslutna.

Pga av det höga elpriset kan detta bli en mycket stor utgift som kan innebära höjd avgift för oss alla.

Så låt oss alla hjälpas åt att tänka på detta!

Underhåll av y-bommarna

Tips angående underhåll av y-bommarna, gå till Y-bommar.

Till nästa arbetsdag


Välkomna med förslag på åtgärder.