ybommar

Tips för våra nya Y-bommar


* Man förtöjer båten med lina och någon typ av ryckdämpare av gummi.

* När båten ligger förtöjd skall linorna vara sträckta och fjädrarna i passivt läge.

* Båten förtöjs ca 40 cm ifrån bryggan och ca 15 cm mellan båt och bom.


Det är inte tillåtet att:

* Borra eller göra annan åverkan på bommen

* "Klä" in bommen med något material

* Använda ryckdämpare av metall

* Använda låskätting utan inklädning/ skavskydd mot bommen


Detta för att det påverkar galvaniseringen = bommens livslängd


Tänk på att alltid använda galvade schacklar vid förtöjningarna 


Underhåll

På våra nästan nya Y-bommars svarta flytelement/flottör har det fastnat alger och påväxt, därför bör dessa rengöras vid lämpligt tillfälle under säsongen. Påväxt kan påverka att flottören fryser fast på vintern. Titta till din flottör nästa gång du är vid båten och din insats att hålla ordning på Y-bommarna gör att dom får en lång livslängd.