ybommar

Tips för våra nya Y-bommar


* Man förtöjer båten med lina och någon typ av ryckdämpare av gummi.

* När båten ligger förtöjd skall linorna vara sträckta och fjädrarna i passivt läge.

* Båten förtöjs ca 40 cm ifrån bryggan och ca 15 cm mellan båt och bom.


Det är inte tillåtet att:

* Borra eller göra annan åverkan på bommen

* "Klä" in bommen med något material

* Använda ryckdämpare av metall

* Använda låskätting utan inklädning/ skavskydd mot bommen


Detta för att det påverkar galvaniseringen = bommens livslängd


Tänk på att alltid använda galvade schacklar vid förtöjningarna