Index

Arbetsdag höst 2021 (söndag 19 sep, start 10:00)

Vi har som vanligt ett antal uppgifter som behöver genomföras. Se lista nedan.

Vi håller avstånd under arbetet och fika består av supergod macka+bulle i covid-säkrad påse. :-)

Arbetsuppgifter

Ansvarig

Kommentar

Ta upp badstegen o demontera badbryggan

Anders


Reparera bommar på våra fasta bryggor.

Joacim


Strömbildare iläggning

Sören


Mindre elarbeten

Iwe


Markera uppställningsplatser på grusplanen
Dra fram vagnarna

Thomas


Märk upp och ta in vattenslangarna

Joacim


Rensa skräp i bäcken samt rensbrunnarRensa hängrännorRengöring av filter till värmepumparna


(klubbstuga & verkstad)

Flytta anslagstavla mm i klubbhuset

Anders


Städa klubbstugan

Anders


Städa verksta’n

Joacim


Slänga skräp (inkl. hyra kärra) 

Någon som inte kan 19/9 men senare.

Görs lämpligt efter arbetsdagen.

Underhåll av y-bommarna

Tips angående underhåll av y-bommarna, gå till Y-bommar.

Kalender 2021

 

15 mars 

Årsmöte - poströstning. 


April

Arbetsdagar (se artikel till vänster)


 24 april

Sjösättning startar.

Se hela schemat.


21 maj

Elen avstängd 9:00 - 13:00


 30 maj

Sista sjösättning


19 september

Arbetsdag. Startar kl 10:00.


25 september

Första upptagning

(se under Upptagning för övriga dagar)


31 oktober

Sista upptagning

Till nästa arbetsdag


Välkomna med förslag på åtgärder.

 
 
 

Årsmötet 2021 

Lilleby Båtklubb årsmöte 15 mars 2021 genomfördes via poströstning som planerat, för att mimimera risken för smittspridning av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

En tillfällig lag (2020:198) har införts som medger att styrelsen kan besluta att årsmöten ska genomföras med enbart poströstning.

Protokollet från årsmötet har skickats ut via e-post och satts upp i klubbstugan.


Styrelsen i LBK