Rening

Miljön är naturligtvis viktig för både oss och våra framtida generationer och klubbarna samarbetar

därför med Göteborgs miljöförvaltning för att den påverkan vi har på miljön ska bli så liten som möjligt.


Så här fungerar det!

Tack till Morgan Lärnros från Vikens båtklubb som varit "pappa" till anläggningen och tagit alla foton!